PLACENÉ SLUŽBY

Aplikace  2 náušnic

200,00 Kč

Potvrzení do mateřské školy
                na plavání, lyžařský
výcvik
                na tábor
                do sportovního oddílu

100,00 Kč
100,00 Kč

100,00 Kč
200,00 Kč +  cena ev.dalších vyšetření

Potravinářský průkaz

100,00 Kč

Svářečský průkaz

200,00 Kč

Řidičský průkaz

400,00 Kč

Úrazová pojistka

200,00 Kč

Přihláška na střední školu

100,00 Kč

Přihláška na vysokou školu a nástavbu

100,00 Kč

Výpis ze zdravotní dokumentace
na žádost rodičů 

200,00 Kč

Poplatek za aplikaci očkovací látky 

150,00 Kč + cena očkovací  látky od  dodavatele

Doplatek na očkovací látku Prevenar 13  je

360 Kč

Administrativní výkon s pořízením kopie
dokumentace do 3 stran.     
(Každá další strana navíc 20Kč)

250  Kč