NOVÉ ORDINAČNÍ HODINY PLATNÉ  OD  16.3.2020  NA  DOBU  PŘECHODNOU

PONDĚLÍ
BRNĚNEC
   7.30 -  9.30   ZDRAVÉ POZVANÉ  DĚTI
10.00 - 12.00   NEMOCNÍ  DLE TELEFONICKÉHO OBJEDNÁNÍ BŘEZOVÁ
13.00 - 14.30   NEMOCNÍ  DLE OBJEDNÁNÍ BRNĚNEC ODPOLEDNÍ ORDINCE 
                                  
ÚTERÝ
BRNĚNEC
  7.30 - 9.00    NEMOCNÍ DLE  TEL.OBJEDNÁNÍ
BŘEZOVÁ
10.30 -12.00   ZDRAVÉ POZVANÉ DĚTI / NEMOCNÍ  JEN DLE TELEFONICKÉHO OBJEDNÁNÍ                                 

STŘEDA
7.30 -  8.30     ZDRAVÉ POZVANÉ DĚTI
8.30 - 11.00    NEMOCNÍ  DLE  OBJEDNÁNÍ

ČTVRTEK
BŘEZOVÁ
7.30 -  9.30     NEMOCNÍ  DLE OBJEDNÁNÍ
BRNĚNEC
13.00 - 14.00  ZDRAVÉ POZVANÉ DĚTI
14.30 - 15.30  NEMOCNÍ  DLE OBJEDNÁNÍ

PÁTEK
 7.30 -  8.30    ZDRAVÉ POZVANÉ DĚTI
 8.30 - 11.00   NEMOCNÍ   DLE   OBJEDNÁNÍ
                                                                      

 OBROVSKÁ DAGMAR, MUDr.

 

Stanovisko České vakcinologické společnosti ČLS JEP k provádění očkování
v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19

Praha, 11.3. 2020
V souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 vydává

Česká vakcinologická společnost ČLS JEP následující stanovisko k provádění preventivního očkování dětí:

Provádění vakcinace dětí v rámci pravidelného očkování nebo hrazeného očkování je možné bez
omezení i v současné epidemiologické situaci. Očkování není nutné odkládat. K zajištění včasné protekce
je vhodné dodržení doporučených schémat pro danou očkovací látku. Odkládání očkování dětí může
vést k prodloužení období vnímavosti k danému infekčnímu onemocnění a riziko nákazy vakcinací
preventabilní infekcí je tak, při dodržování režimových opatření, vyšší, než riziko nákazy dítěte
onemocněním COVID-19 od ostatních dětí či rodičů přítomných v čekárně lékaře. Očkování dětí v rámci
preventivních prohlídek doporučujeme důsledně plánovat v jiných ordinačních hodinách, než pro akutně
nemocné pacienty, aby nedocházelo ke kontaktu zdravých a nemocných dětí.
Očkování se neprovádí u dětí, které jsou v karanténě pro onemocnění COVID-19 nebo mají zvýšenou
tělesnou teplotu a příznaky akutního onemocnění. V těchto případech se pokračuje v očkování po
skončení karantény nebo vymizení příznaků akutního onemocnění.
Případná nepoznaná inkubační doba onemocnění COVID-19 u dítěte bez klinických známek onemocnění
nepředstavuje riziko. V případě přeočkování po základním očkování je možné pro aplikaci booster dávek
vakcíny využít maximální intervaly v souladu s vyhláškou o očkování nebo SPC vakcín.

                     TYTO ORDINAČNÍ HODINY NEJSOU NYNÍ V PLATNOSTI

Ordinační hodiny - Brněnec

Pondělí

  7:30 -  8:00     odběry krve pro pozvané pacienty                           

  8:00 - 11:00    ordinace pro nemocné bez objednání

11:00 - 12:00    preventivní prohlídky pro objednané pacienty

15:00 - 16:30    ordinace pro nemocné bez objednání

16:30 - 18:00    ordinace pro objednané pacienty

Úterý

7:30 -   9:00     ordinace pro nemocné bez objednání

 

Středa

  7:30 -  8:00      odběry krve pro pozvané pacienty

  8:00 - 11:00     ordinace pro nemocné bez objednání

11:00 - 12:00     preventivné prohlídky pro objednané pacienty

Čtvrtek

10:30 - 12:00    ordinace pro nemocné bez objednání

13:00 - 14:30    poradna pro miminka

14:30 - 15:30    ordinace pro nemocné bez objednání

Pátek

  7:30 -   8:00      odběry krve pro pozvané pacienty

  8:00 -  11:00     ordinace pro nemocné bez objednání

11:00 -  12:00     preventivní prohlídky pro objednané pacienty

                                                                

 

Ordinační hodiny - Březová nad Svitavou

Pondělí

13.00 - 14.30    ordinace pro nemocné bez objednání

Úterý

  9.30 - 10.30    ordinace pro nemocné bez objednání

10.30 - 12.00    poradna pro miminka

12.00 - 14.00    preventivní prohlídky pro objednané pacienty

Středa

 

Čtvrtek

7.30 -  8.00      odběry krve pro pozvané pacienty

8.00 -  9.30      ordinace pro nemocné bez objednání

Pátek